FIA

en prinsessa

Masai Mara nationalreservat, ligger i sydvästra Kenya 270 km från Nairobi.

Med en storlek på 1 510 km2 är reservatet inte det största i Kenya, men troligen det mest välkända. I söder gränsar Masai Mara till Serengeti nationalpark i Tanzania. Parken är känd för den stora mängden lejon, och i juli och augusti även den stora migrationen, då miljontals gnuer vandrar in i parken söderifrån. Reservatet är uppkallat efter massajerna som bor i och runt omkring Masai Mara, och Marafloden, som rinner rätt igenom parken.

Masai Mara nationalreservat, ligger i sydvästra Kenya 270 km från Nairobi. Med en storlek på 1 510 km2 är reservatet inte det största i Kenya, men troligen det mest välkända. I söder gränsar Masai Mara till Serengeti nationalpark i Tanzania. Parken är känd för den stora mängden lejon, och i juli och augusti även den stora migrationen, då miljontals gnuer vandrar in i parken söderifrån.

Reservatet är uppkallat efter massajerna som bor i och runt omkring Masai Mara, och Marafloden, som rinner rätt igenom parken.

Masai Mara nationalreservat, ligger i sydvästra Kenya 270 km från Nairobi. Med en storlek på 1 510 km2 är reservatet inte det största i Kenya, men troligen det mest välkända. I söder gränsar Masai Mara till Serengeti nationalpark i Tanzania. Parken är känd för den stora mängden lejon, och i juli och augusti även den stora migrationen, då miljontals gnuer vandrar in i parken söderifrån.

Reservatet är uppkallat efter massajerna som bor i och runt omkring Masai Mara, och Marafloden, som rinner rätt igenom parken.